کلیر 545

کلیر 545

کلیری سریع خشک است که برای تسریع تعمیرات لکه ای طراحی شده است. این محصول در مدت زمان ۱۵ دقیقه در اتاق رنگ و ۵ ساعت در دمای عادی(۲۰درجه سانتیگراد) خشک میشود بنابراین زمان کار تعمیر را به طورچشمگیری کاهش میدهد. این کلیر به صورت دولایه نازک روی سطح پاشیده میشود. خاصیت ضدخش این محصول مقاومت آنرا بسیار افزایش داده است. این کلیر محصولی فوق العاده است که هم میتوان آنرا در تعمیرگاه های مجهز به اتاق رنگ و هم در تعمیرگاه هایی که فاقد اتاق رنگ میباشند به کار برد.