جایزه اخلاق

جایزه اخلاق

نوول برنده جایزه نوزدهمین دوره کسب وکار اخلاق مدار شد. نوزدهمین دوره این برنامه که برای افزایش توجه به اخلاق در تجارت راه اندازی شده است هفته آخر نوامبر برگذار گردید. کمپانی نوول که برای هفدهمین بار در این برنامه شرکت کرده بود، توانست یک بار دیگر این جایزه را کسب نماید. از اولین دوره حضور در این برنامه ما نهایت تلاش خود را کرده ایم که به بالاترین استانداردهای اخلاقی در کسب وکار متعهد باشیم. کسب مجدد این جایزه گواهی برانتخاب درست و توجه کافی نوول در این زمینه است.