GAMMA

GAMMA

گاما

ایران

شركت گاماتينر با حدود 30 سال سابقه تولید انواع رنگها و پلاستی زولها و تینر های مورد مصرف در شرکتهای خودرو سازی می باشد. این شرکت در چهارچوب سيسستم مديريت كيفيت ISO9001:2008 و ISO/TS 16949 فعاليت می نمايد. بیش از 90% تولیدات این شرکت در قالب استانداردهای مورد تأیید خودروسازان RENAULT، PEUGEOT، CITROEN، MVM، ... و قطعه سازان مرتبط به شرکت های تولید خودرو داخلی تحویل مـی گردد. تولیدات این شرکت شامــل انواع آستـر ها و انواع رنگهای سالیــد یک پوششه، سالید دوپوششه، متالیک و کلیر مربوطه می باشد. شرکت گاماتینر دارای سه آزمایشگاه مجهز و کامل شامل دو آزمایشگاه R&D و QC رنگ و آزمایشگاه R&D وQC پلاستی زول می باشد که کارشناسان مجرب و با تجربه در این واحد ها مشغول انجام وظیفه اند.